1% dla naszej szkoły

PRZEKAŻ 1%
Stowarzyszeniu Pomocy Szkole „Małopolska”

a więc naszej szkole

W XII 2012 roku podpisaliśmy porozumienie ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska”. Dzięki temu porozumieniu środki przekazane stowarzyszeniu trafią do naszej szkoły.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie nam 1% podatku. Jest to część podatku, która i tak zostanie podatnikowi potrącona, ale można wskazać konkretne stowarzyszenie, któremu można ten podatek przekazać. Do tej pory odnotowaliśmy:

  • za 2018 r. – 549,63 zł
  • za 2017 r. – 409,69 zł
  • za 2016 r. – 533,60 zł
  • za 2015 r. – 654,80 zł
  • za 2014 r. – 623,90 zł
  • za 2013 r. – 565,70 zł
  • za 2012 r. – 464,80 zł

Przeznaczyliśmy je m.in. na zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego wykorzystywanego na akademiach szkolnych i uroczystościach środowiskowych oraz na zakup książek do biblioteki.

Ponadto szkoła stara się pozyskiwać środki z różnych źródeł i dzięki tym staraniom m. in. w ciągu ostatnich lat uczniowie (czasem i rodzice) mieli możliwość brania udziału w wycieczkach do Zakopanego, Krakowa, Szczawnicy, Pacanowa, Wierzchosławic, zamku w Dębnie, na lodowisko w Dębicy, na rajdy PTTK, do teatrów w Rzeszowie i Tarnowie.

Środki finansowe pozyskuje również założone w 2015 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Smęgorzowie.

Aby przekazać 1% swojego podatku należy wypełnić odpowiednie rubryki w PIT 28, 36, 36L, 37, 38 lub 39 i wpisać:

1. numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – 0000052078,
2. obliczoną równowartość 1% z podatku należnego,
3. cel szczegółowy – dane naszej szkoły (Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie, 33-202 Smęgorzów 330).