„WOLNI OD AZBESTU”

Każde dziecko dobrze wie, że mieć azbest jest źle.

Dnia 26 października 2016 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie edukacyjne z uczniami klas 1-3, w ramach Projektu Unijnego „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Głównym celem spotkania było podniesienie świadomości na temat szkodliwości azbestu, niebezpieczeństw płynących z kontaktu z azbestem, sposobów postępowania z nim oraz jego unieszkodliwiania. Zajęcia prowadzone były w formie prezentacji i pogadanki z uczniami. Prowadzący pokazał zdjęcia przedstawiające wygląd azbestu, robotników demontujących azbest podczas swojej pracy, sposoby składowania. Omówił szkodliwy wpływ na nasze zdrowie, a przede wszystkim na nasze płuca i kto może zająć się jego usunięciem. Przeprowadzony został konkurs wiadomości nabytych podczas zajęć. W trakcie spotkania najbardziej aktywni i wyróżniający się uczniowie zostali nagrodzeni upominkami. Na koniec dzieci miały przyjemność poznać smoka o imieniu Azbestodont.

Pomimo bardzo młodego wieku oraz trudnej tematyki zainteresowanie wśród dzieci było ogromne, a samo spotkanie przebiegało w bardzo ciepłej i życzliwej atmosferze.

Myślę, że po dzisiejszym spotkaniu wszyscy zapamiętają, jak szkodliwy dla naszego zdrowia jest azbest i czego nie wolno z nim robić a wielu dorosłych zachęconych przez dzieci podejmie działania związane z usunięciem pokrycia dachowego zawierającego azbest z dachów swoich domów.