Ostatnia wywiadówka

Zgodnie ze szkolnym kalendarzem, w poniedziałek 4 czerwca odbędzie się ostatnie w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami.
Ze względu na oktawę Bożego Ciała, godziny zebrania są przesunięte w porównania do wcześniejszych wywiadówek:

godz. 16 – klasy VI i VII

godz. 16.30 – klasy IV i V

godz. 17 – klasy I, II i III

W razie konieczności indywidualnych rozmów – wszyscy uczący nauczyciele będą w szkole w godz. 16 – 17.30.

Prosimy zwrócić uwagę na:

  • klasa VI będzie miała spotkanie w sali klasy III
  • zgodnie z zarządzeniem dyrektora, wychowawcy w dzienniku będą odnotowywać obecność tylko rodziców obecnych na zebraniu klasowym. W przypadku spotkania z wychowawcą w innym terminie – będzie odnotowana nieobecność na zebraniu.