Kilka informacji dla rodziców

– Opłata za obiady we wrześniu wynosi 48 zł. Płatne do połowy miesiąca.

– Ubezpieczenie NWW kosztuje 25 zł. – Szczegóły będą na wywiadówce.

– Wszyscy, którzy złożyli kartę zgłoszenia na zajęcia świetlicowe, zostali zakwalifikowani. Obecnie  brak wolnych miejsc.