Zdjęcia klasowe

W poniedziałek 22 marca w naszej szkole będą robione zdjęcia klasowe. W ofercie będą również inne zdjęcia. Oferta jest dopasowana do zasad sanitarnych obowiązujących przy robieniu zdjęć.

Zdjęcia będą mogły zrobić klasy I-III. Możliwe jest również zrobienie pamiątkowych zdjęć przez uczniów klasy VIII.

http://mawi.pl/dzialamy/pandemia