„Dzieci ze słoneczną energią!”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Smęgorzowie realizowało projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii „Dzieci ze słoneczną energią!” finansowany ze środków LGD “PROWENT”.

Celem działań było zainteresowanie uczniów szkół podstawowych problemami racjonalnego gospodarowania energią, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, promowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, wskazanie praktycznego zastosowania energii odnawialnej w codziennym życiu, a także szeroko pojęta edukacja ekologiczna.

W ramach zadania przeprowadzono międzyszkolny konkurs w dwóch blokach tematycznych: plastycznym i naukowym. Dzięki formule konkursu zachęcaliśmy uczniów i ich rodziców do zgłębienia tematu odnawialnych źródeł energii, zostali włączeni w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści wynikających z wykorzystania OZE.

W konkursach brali udział uczniowie ze Szkół Podstawowych w Gruszowie Wielkim, Nieczajnie Górnej i Smęgorzowie.

Spotkanie rozpoczęły warsztaty i konkurs plastyczny zorganizowany i przeprowadzony przez Stanisława Strońskiego, pracownika Dąbrowskiego Domu Kultury. Młodzi plastycy musieli przygotować prace dotyczące wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i wskazywania praktycznego zastosowania energii odnawialnej w codziennym życiu. Prace małych artystów można było podziwiać w holu Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie.

Następnie przeprowadzony został konkurs wiedzy o OZE. Uczestnicy rozwiązywali test, który potwierdził, iż doskonale znają temat, a ekologia jest dla nich bardzo ważna.

Zwycięzcami konkursów, którym zostały wręczone nagrody, zostali:

Konkurs wiedzy:

 1. Sebastian Gwóźdź – SP w Nieczajnie Górnej
 2. Jakub Wójcik – SP w Gruszowie Wielkim
 3. Karolina Krawczyk – SP w Smęgorzowie

Wyróżnienia:

 • Jakub Gawęda – SP w Gruszowie Wielkim
 • Jakub Frąc – SP wNieczajnie Górnej
 • Lena Kowal – SP w Smęgorzowie

Konkurs plastyczny:

 1. Zuzanna Wójcik – SP w Gruszowie Wielkim
 2. Giulia Polak – SP w Smęgorzowie
 3. Milena Adamczyk – w Nieczajnie Górnej

Wyróżnienia:

 • Wiktoria Dworak – SP w Gruszowie Wielkim
 • Magdalena Nowak- SP w Nieczajnie Górnej
 • Sandra Zbierzkowska – SP w Smęgorzowie

Spotkania zakończył ekologiczny poczęstunek dla wszystkich uczestników zadania. Po ciężkich zmaganiach, pyszne sałatki i desery miały szczególny smak. Zadbały o to panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wsi Smęgorzów, które przygotowały dla małych ekologów zdrowe pyszności. Degustacja potraw ekologicznych podkreśliła rolę konieczności dbania o środowisko naturalne, szczególnie w małych miejscowościach. Podany został miód ze smęgorzowskiej pasieki „Pod Chmurką”, a jego degustacja miała za zadanie uświadomienie uczestnikom zadania, że Smęgorzów jest producentem ekologicznej żywności, co zobowiązuje do dbania o środowisko naturalne.

Poczęstunek ekologiczny miał utwierdzić odbiorców zadania w przekonaniu, iż środowisko naturalne to również wybory żywieniowe każdego człowieka.

Degustacja stworzyła również możliwość do integracji uczestników konkursu i wymiany doświadczeń dotyczących zadania., były rozmowy, wymiana poglądów i oczywiście zobowiązanie, że wszyscy będą dbać o naszą planetę.