„Poznaj Polskę”. Wycieczka do Bochni i Nowego Wiśnicza

8 listopada uczniowie klas I-III udali się na wycieczkę do Bochni i Nowego Wiśnicza. Wycieczka została zorganizowana dzięki dofinansowaniu, które otrzymała Gmina Dąbrowa Tarnowska w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. 

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie najstarszej w Polsce Kopalni Soli w Bochni, która po prawie ośmiu wiekach wydobywania kruszcu wygląda dziś jak podziemne miasto.

Po spotkaniu z przewodnikami, zwiedzanie rozpoczęło się od zjazdu pod ziemię ciemnym, wilgotnym szybem Campi. Zjazd windą na głębokość 212 m zrobił na niektórych dzieciach duże wrażenie. Tuż po zjeździe pod ziemię, na uczestników wycieczki czekała kolejka, która przemierzała kilometrową trasę pomiędzy szybami Campi i Sutoris. Kolejka jechała dość szybko, ale po drodze można było zobaczyć wiele zabytków, postaci i ciekawych, zagadkowych miejsc. Zwiedzanie kopalni ma charakter podróży w czasie, w którą również zostali zabrani uczniowie, dzięki projekcji multimedialnej trasy turystycznej. Za pomocą interaktywnych inscenizacji oraz przestrzennych słuchowisk pokazane zostały średniowieczne techniki wydobywcze, zwyczaje górnicze oraz inne aspekty z życia kopalni. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły mieli wrażenie, jakby normalna praca górników w kopalni toczyła się tuż obok nich. Jedną z wielu atrakcji było także zwiedzanie kaplicy św. Kingi oraz spotkanie Skarbnika, dobrego ducha bocheńskiej kopalni.

Zwiedzanie kopalni zakończyło się pobytem w komorze Ważyn, w której uczniowie mieli możliwość zrelaksowania się i zjedzenia posiłku. Pobyt w kopalni okazał się niezwykłą przygodą, interesującą lekcją oraz świetną zabawą.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie zamku Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu, który jest jednym z najcenniejszych w Polsce dzieł wczesnobarokowej architektury rezydencjonalno – obronnej. Pani przewodnik w ciekawy sposób opowiadała historię budowli, warunki życia i zwyczaje jej mieszkańców. Wszyscy przemierzali kolejne sale, podziwiając stare obrazy, gobeliny, meble i stroje. Stopniowo wzbogacali swoją wiedzę o nowe wyrazy i pojęcia – krużganki, okna iluzoryczne, itp. Zwiedzanie zamku zakończyło się na galerii widokowej, skąd podziwialiśmy panoramę Nowego Wiśnicza.

Dzieci z wycieczki wróciły zadowolone i pełne wrażeń. To był bardzo udany wyjazd! Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Irena Golonka, p. Alicja Bańbor, p. Anna Krawczyk i p. A. Sarnicka.

Szkoła  otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa  na realizację wycieczki do Bochni i Nowego Wiśnicza w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę” w wysokości 4122 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie miało na celu wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane były na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach tych obszarów Minister ogłosił wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).