Powiatowe uroczystości 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

W piątek 11 XI w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się gminno-powiatowe obchody Święta Niepodległości. Nie mogło na nich zabraknąć sztandaru naszej szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką delegacji i pocztów sztandarowych przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, skąd zebrani udali się do kościoła parafialnego na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Dalsze uroczystości odbyły się w Parku Miejskim pod Pomnikiem Poległych Synów Miasta Dąbrowy w latach wojny 1914-1918 i 1920, gdzie po powitaniach i przemówieniach delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, a uczniowie Zespołu Szkół w Brniu przedstawili część artystyczną.

W skład pocztu sztandarowego wchodzili: Oskar Świąder, Kacper Gawęda, Kasia Kogut, Julka Pyzik, Magda Obara, Wiktora Warias. Opiekę sprawowały p. Alicja Bańbor i p. Anna Kaczówka.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej:
http://www.dabrowatar.pl/dabrowa-uczcila-104-rocznice-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske/