Dzień Edukacji Narodowej i uroczystość pasowania na ucznia

13 października odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia oraz akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania pani Dyrektor, nauczycieli, rodziców i całej społeczności szkolnej. Następnie klasa pierwsza zaprezentowała przygotowany program artystyczny, po którym nastąpiło uroczyste ślubowanie.

Potem przyszedł najważniejszy moment i pani Dyrektor dokonała pasowania każdego pierwszaka na ucznia Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie. Uczniowie odebrali pamiątkowe dyplomy i zakładki z rąk wychowawczyni p. Alicji Bańbor oraz ołówki pełne słodkości od rodziców.

Do grona uczniów naszej szkoły dołączyli: Emilia Bober, Nikodem Chmura, Franciszek Cholewa, Julia Dynak, Emilia Fijał, Ksawery Garstka, Antonina Gnat, Eliza Grabowska, Filip Kaczówka, Bartosz Kogut, Szymon Kogut, Marcel Kogut, Zuzanna Kogut, Liliana Kowal, Nikola Merchut, Karol Mierzejewski, Piotr Przybyło, Kamila Pyzik, Natalia Rozmuś, Eryk Rzeźnik, Oliwier Toczek i Ksawery Wałaszek.

W drugiej części akademii prowadzący złożyli życzenia dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie głos zabrała pani Dyrektor, która podziękowała nauczycielom za ogromne zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, za wszelkie działania podejmowane na rzecz doskonalenia placówki. Złożyła najlepsze życzenia pracownikom, a wyróżniającym się wręczyła Nagrodę Dyrektora Szkoły. W tym roku otrzymali je: p. Justyna Bociek, p. Małgorzata Pytka, p. Irena Golonka, ks. Bogdan Więcek oraz p. Agnieszka Rzepa.

Na zakończenie wszyscy nauczyciele otrzymali upominki od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.