Zapisy do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie informuje, że trwają zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2020/2021. Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci urodzone w roku 2013.

Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły i trwać będą do 21 lutego 2020 r.

Karta zgłoszenia przekazane zostały do przedszkola, są również do pobrania na stronie internetowej szkoły www.spsmegorzow.pl. Do karty zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata.

Uwaga – rodzice dzieci spoza obwodu szkoły (zameldowane poza Smęgorzowem) zobowiązani są do potwierdzenia danych zawartych w kwestionariuszu poprzez okazanie aktu urodzenia dziecka.

<<< karta zgłoszenia >>>

<<< oświadczenie o miejscu zamieszkania >>>