Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 2019

27 marca 2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy rozpowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W eliminacjach OTWP udział wzięło łącznie 30 uczniów reprezentujących szkoły z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska; w grupie I (szkoła podstawowa kl. I-VI) – 13 osób, w grupie II (kl. VII-VIII i gimnazjum) – 17 osób.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Angelika Kowal z kl. V, Wiktoria Kardaś z kl. VII, Anna Kowal i Magdalena Kowal z kl. VIII.

Naszym dziewczętom dziękujemy za pracę włożoną w przygotowanie się do konkursu i godne reprezentowanie naszej szkoły. 🙂