Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Zgodnie z harmonogramem, w piątek 31 lipca ósmoklasiści będą mieli do odbioru zaświadczenia o uzyskanych wynikach na egzaminie. Zaświadczenia będą do odebrania w sekretariacie szkoły w godz. 9 – 12.

Każdy uczeń otrzyma zaświadczenie, trzy potwierdzone kopie zaświadczenia oraz kartę zdrowia i hasło do systemu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Jak sprawdzić swoje wyniki?

  • Aby sprawdzić swoje wyniki należy wejść na oficjalną stronę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE).
  • Następnie należy wpisać swój identyfikator (numer pesel) oraz hasło otrzymane w szkole.
  • Po wpisaniu identyfikatora i hasła wyświetli się strona z danymi osobowymi ucznia – właśnie tam znajdą się wyniki z poszczególnych egzaminów.

Ze względu na duże zainteresowanie wśród ósmoklasistów, niewykluczone, że strona internetowa OKE może ulec zawieszeniu. W takim przypadku wystarczy poczekać chwilę i odświeżyć stronę. Jeśli sytuacja się powtórzy, zalecamy cierpliwość i kolejne podejście za kilka minut.