Laureatka Konkursu Biblijnego

We wtorek 6 czerwca 2023 r. w Sali Królewskiej Pałacu Arcybiskupów Krakowskich odbyła się gala rozdania nagród w tegorocznym Biblijnym Konkursie Tematycznym „Z Dobrą Nowiną przez życie – Ewangelia według św. Jana”, przeznaczonym dla uczniów klas IV – VIII województwa małopolskiego. Jego organizatorem jest Małopolski Kurator Oświaty we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Patronat nad konkursem sprawują: Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski oraz Ksiądz Biskup Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski.

Celem konkursu jest miedzy innymi: ukazanie Biblii jako źródła wiary; zachęcanie uczniów do indywidualnej lektury Pisma Świętego i innych tekstów religijnych; kształtowanie u uczniów chrześcijańskiej hierarchii wartości i postaw w oparciu o poznane Słowo Boże; wspieranie uczniów wykazujących szczególne zainteresowanie wybraną dziedziną wiedzy.

Konkurs odbywał się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Na każdym z etapów trzeba było zdobyć odpowiednią ilość punktów. Tytuł laureata w tym konkursie otrzymują uczniowie, którzy w etapie wojewódzkim uzyskali co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.

W tym roku tematyka Konkursu „Z Dobrą Nowiną przez życie” obejmowała Ewangelię wg św. Jana. Ponadto uczestnicy konkursu musieli wykazać się umiejętnością interpretowania tekstu Ewangelii na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym, rozumienia znaczenia słownictwa religijnego i sprawnego posługiwania się nim, umieszczania wydarzeń, faktów, procesów we właściwym czasie i miejscu oraz ich porządkowania w kolejności chronologicznej, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, wyszukiwania informacji z różnych źródeł (teksty biblijne, inne teksty religijne) oraz rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich hierarchizacji.

Wśród laureatów tego konkursu znalazła się uczennica naszej szkoły Karolina Krawczyk z klasy IV. Uczennica wyróżniła się wyjątkową znajomością Ewangelii według św. Jana oraz szeroką wiedzą z zakresu tematu konkursu.

„Nie mogłam uwierzyć, że zwyciężyłam. Kiedy zobaczyłam się na liście laureatów, popłynęły łzy szczęścia. To jest mój pierwszy udział w Konkursie Biblijnym i mam nadzieję, że nie ostatni. Do konkursu podchodziłam tak jak do każdego innego, ale myślę że dzięki niemu też pogłębiałam swoją wiarę” – powiedziała zwyciężczyni.

Do konkursu przygotowywali uczennicę: ks. Bogdan Więcek i Anna Krawczyk.

Bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni, gratulujemy i życzymy Karolinie dalszych sukcesów!