I Powiatowy Konkurs Czytelniczy „W ŚWIECIE KSIĄŻEK”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w powiatowym finale konkursu czytelniczego, który odbył się w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim. W konkursie tym należało wykazać się doskonałą znajomością wierszy Jana Brzechwy w klasach I–III oraz baśni Hansa Christiana Andersena w klasach IV–VI. Finał poprzedziły eliminacje szkolne, o których pisaliśmy wcześniej.

Założenia konkursu, które zachęciły uczniów do udziału:

  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
  • zapoznanie z twórczością Jana Brzechwy i Hansa Christiana Andersena,
  • zachęcanie do sięgania po książki spoza kanonu lektur szkolnych,
  • rozbudzanie motywacji czytania,
  • mobilizacja do zdobywania wiedzy.

Konkurs cieszył się wśród naszych uczniów sporym zainteresowaniem, lecz do finału zostali zakwalifikowani ci, którzy wykazali się najwyższym poziomem wiedzy. Klasy I-III reprezentowały uczennice Patrycja Taraska i Angelika Kowal z klasy III, pod kierunkiem wychowawczyni p. Alicji Bańbor. Reprezentantami klas starszych byli finaliści szkolnych eliminacji: Dawid Kowal z klasy IV, pod kierunkiem p. Justyny Bociek oraz Joanna Kozaczka z klasy VI – podopieczna p. Bogusławy Serwickiej. Wszyscy nasi reprezentanci spisali się znakomicie, ponieważ zaprezentowali wysoki poziom wiedzy. Wśród młodszych najlepsza była Angelika Kowal, która zdobyła II miejsce, natomiast Patrycja Taraskawyróżnienie. Joasia Kozaczka natomiast najlepiej napisała bardzo trudny test wiedzy o H.Ch. Andersenie i zdobyła I miejsce w grupie uczniów klas IV–VI.

Wszyscy laureaci otrzymali piękne książki oraz dyplomy.