Podsumowanie osiągnięć matematycznych

22 czerwca 2017 r. podsumowano wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2017 oraz zaangażowanie i aktywność na lekcjach matematyki i zajęciach Koła Matematycznego w roku szkolnym 2016/2017.

W sumie do konkursu Kangur przystąpiło 20 uczniów z klas II, IV, V i VI. Najlepsze wyniki w szkole osiągnęły:

Karolina Ryczek – kl. 4

Justyna Ryczek – kl. 6

Joanna Kozaczka – kl. 6

Adrianna Stanek – kl. 6

Poza wymienionymi, za wzorową aktywność na lekcjach matematyki i zajęciach Koła Matematycznego w kl. 6 oraz udział w konkursach matematycznych dyplomy i drobne upominki otrzymały:

  • Klaudia Bork
  • Karolina Przybyło

Serdecznie gratulujemy.