BEZPIECZNIE ŻYĆ – SOBĄ BYĆ

BEZPIECZNIE ŻYĆ – SOBĄ BYĆ. Takie zadanie publiczne realizuje Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów. W jego ramach, w naszej szkole odbędzie się cykl spotkań z pedagogiem, strażakiem i osobami przeszkolonymi w udzielaniu pierwszej pomocy. Zajęcia warsztatowe dotyczyć będą agresji i przemocy w szkole, profilaktyki uzależnień, pomocy w nagłych wypadkach. Oferta skierowana jest do uczniów z różnych środowisk, aby w formie zabaw, gier, ciekawych zajęć zapoznać ich z w/w tematyką i wyrabiać odpowiedni stosunek do oferowanych tematów oraz kształtować właściwe postawy i zachowania. Rezultatem działań ma być wychowywanie człowieka, który nie tylko jest świadomy zagrożeń, jakie mogą go spotkać, ale potrafi czynnie przeciwstawić się złu i potrafi, gdy trzeba, udzielić pomocy osobie potrzebującej. Całość zakończona będzie finałowym spotkaniem 6 grudnia, na którym odbędzie się podsumowanie zajęć w formie konkursów, zabaw oraz wręczenie wszystkim zaangażowanym uczestnikom nagród i dyplomów.