Jeden grosz znaczy niewiele, ale…

Jeden grosz znaczy niewiele,
ale Góra Grosza jest największa na świecie.

W naszej szkole zakończyliśmy XVIII edycję akcji „Góra Grosza”, organizowaną przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Nad przebiegiem zbiórki czuwał Samorząd Uczniowski, natomiast monety posegregowali i skrzętnie policzyli uczniowie klasy V. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje uczennica z klasy IV Magdalena Ryczek, które przyniosła wielką górę grosików już posegregowanych i policzonych. Łącznie zebrano około 8 kg monet co dało kwotę 204,78 zł. Wszystkim uczniom, którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękujemy.