Rekolekcje wielkopostne za nami

W dniach 12-14 marca odbyły się rekolekcje szkolne. Tegorocznym wielkopostnym ćwiczeniom duchowym przewodził ks. Janusz Oćwieja – proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Odporyszowie, prowadzonej przez Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo.

Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami oraz rodzicami uczestniczyli w spotkaniach z księdzem rekolekcjonistą. Czas tych rekolekcji był dla każdego z nas okresem, który spędziliśmy bardzo miło, ciekawie i owocnie. Przygotowane przez księdza rekwizyty oraz plansze pomogły nam zrozumieć głoszoną naukę: ułatwiły nam poznanie i zrozumienie cnót rycerskich – dobrych znaków, które mamy zostawić na ziemi – w sercu każdego spotkanego człowieka. Zapamiętamy również to, że człowiek jest połączony z Bogiem więzią miłości. Niestety często ją niszczymy przez grzech. Wiemy już jednak, że Pan Bóg daje nam możliwość naprawienia tego co złe. Więź miłości możemy odbudować przez spowiedź świętą, przeproszenie Jezusa, modlitwę. Jest to możliwe ponieważ On, nasz Pan umarł za nas na krzyżu, ofiarował siebie i czeka na nas w kościele, w Eucharystii i w drugim człowieku.

Spotkaniom towarzyszyła grupa Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej pod kierownictwem s. Magdaleny Rybak. Schola aktywnie włączała się w śpiewy i liturgię Mszy Świętej.

W ostatnim dniu naszych spotkań dzieci pod opieką p. Barbary Kuty przygotowały życzenia i podziękowania dla ks. rekolekcjonisty, kapłanów z naszej parafii oraz siostry Magdaleny.

Były to szczególne dni roku szkolnego. Choć wolne od zajęć dydaktycznych, to jednak pełne nauki. Dostarczyły nam wiele ważnych i ciekawych myśli, do których z pewnością nie raz warto będzie wrócić.