Małopolski Konkurs Matematyczny – etap szkolny

„Z Krakowa do Warszawy wyjechał pierwszy samochód pewnej firmy przewożącej paczki. W tym samym czasie z Warszawy wyjechał drugi samochód tej samej firmy i jechał do Krakowa tą samą trasą z prędkością o 20 km/h większą niż pierwszy samochód. Samochody spotkały się po 1 godzinie i 52 minutach. Z jakimi prędkościami jechały te samochody, jeśli wiadomo, że odległość między tymi miejscowościami wynosi 280 km.”

Jest 10 października 2018 r. Z tym i podobnie ciekawymi zadaniami zmierzyli się uczniowie naszej szkoły w etapie szkolnym Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Przystąpiło do niego dziewięcioro uczniów klasy VIII, czworo klasy VII i jedna uczennica klasy VI. Przygotowania odbywały się na kółku matematycznym pod opieką p. Stanisława Jarmuły.

W zestawie znajdowało się 20 zadań, w tym 6 zadań za 1 punkt, 10 zadań za 2 punkty, 2 zadania za 3 punkty i 2 zadania za 4 punkty. Uczeń mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów. Arkusz zawierał 16 zadań jednokrotnego wyboru (uczeń wybierał jedną poprawną spośród czterech odpowiedzi) i 4 zadania z luką (w zadaniach nr 17, 18, 19, 20 uczeń wpisywał liczbową odpowiedź).

Prace uczniów, którzy otrzymali co najmniej 55% punktów, przekazane zostaną do Komisji Rejonowej Konkursu.

Życzymy sukcesów! 🙂