„OD NIEPODLEGŁOŚCI DO NIEPODLEGŁOŚCI” – sukces naszych recytatorek!

8 listopada 2018 roku w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach odbyła się VI edycja konkursu „Od niepodległości do niepodległości”. W tym roku wydarzenie to miało szczególny charakter, ponieważ poświęcone było 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz obronie wartości niepodległościowych w latach 1798-1989.

W turnieju wzięło udział 39 recytatorów z powiatu dąbrowskiego. Mieli oni zaprezentować wiersz lub prozę związaną tematycznie z okresem walk narodowowyzwoleńczych oraz zmagania z totalitaryzmem w Polsce.

Organizatorami konkursu byli: Urząd Gminy i Gminna Biblioteka Publiczna w Radgoszczy, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brniu oraz Dąbrowski Dom Kultury.

Naszą szkołę reprezentowały cztery uczennice: Angelika Garstka z klasy V, Izabela Chmura z klasy VI oraz dwie uczennice klasy VIII – Klaudia Bork i Joanna Kozaczka.

Dziewczyny osiągnęły wspaniałe rezultaty, zajmując kolejno:

  • Izabela Chmura – I miejsce
  • Angelika Garstka – II miejsce
  • Joanna Kozaczka – II miejsce

Serdecznie gratulujemy!