Konkursy organizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS pod hasłem „Cała prawda o AIDS”

03.12.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się konkurs wiedzy dotyczący AIDS. Głównym celem konkursu było rozwijanie u uczniów zainteresowań problemem choroby AIDS i konsekwencji z nią związanych, kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażeń HIV i postawy akceptacji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

Po eliminacjach szkolnych do powyższego konkursu okazało się, że najlepszą wiedzę na ten temat w naszej szkole posiadają:

  • Tomasz Miotła – klasa VII
  • Magdalena Kowal – klasa VIII
  • Dominika Kusiak – klasa VII
  • Anna Kowal – klasa VIII

Laureaci konkursu szkolnego reprezentowali nas w Powiatowym Konkursie Wiedzy pod hasłem ,,Cała prawda o AIDS” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z zadań zamkniętych i otwartych.

Podium nie było jednak dla nas. Zwycięzcom gratulujemy, a my powalczymy znów za rok.

Uczniom, którzy włożyli trud w przygotowanie się do konkursu bardzo dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach z edukacji prozdrowotnej.

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Nie daj szansy AIDS”

Po w/w konkursie zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego dotyczącego tematyki AIDS oraz zwycięzcom wręczono nagrody. Konkurs organizowany był w ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV oraz Światowego Dnia AIDS przypadającego 1 grudnia. Organizatorami konkursu byli Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej. Zadaniem uczestników było wykonanie kolażu tematycznie związanego z hasłem konkursu „Nie daj szansy AIDS”. Naszą szkołę po eliminacjach szkolnych reprezentowały prace następujących uczniów:

  • Tomasz Kaczocha – klasa VII
  • Klaudia Ryczek – klasa VII
  • Justyna Ryczek – klasa VIII

Konkurencja była bardzo duża. Tym razem nie udało się zająć punktowanych miejsc. Następnym razem będzie lepiej. Uczniom dziękujemy za udział w konkursie i podjęcia próby zmierzenia się z trudnym tematem jakim jest AIDS i to dodatkowo w formie plastycznej.

Konkurs na list „Chcę dobrze żyć – nie chcę już palić, brać i pić!”

Wręczono również nagrody laureatom konkursu na list ph. „Chcę dobrze żyć – nie chcę już palić, brać i pić!”, którego celem było poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków stosowania substancji psychoaktywnych – narkotyków, nowych narkotyków tzw. „dopalaczy”, palenia tytoniu i picia alkoholu oraz promowanie życia wolnego od uzależnień.

W kategorii: „szkoły podstawowe (klasy VII – VIII), klasy III gimnazjum” II miejsce zajął Tomasz Kaczocha z klasy VII.

Gratulujemy!!!