Powiatowy konkurs „Choroby zakaźne”

26 lutego 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się powiatowy konkurs pod hasłem „Choroby zakaźne”. Konkurs ten objęła swoim patronatem Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej. Konkurs skierowany był do młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Głównym celem było poszerzenie wiadomości uczestników na temat wybranych chorób zakaźnych – ich przyczyn, zapobiegania, leczenia. Tematyka okazała się dla młodzieży bardzo interesująca co spowodowało dużą frekwencję na konkursie. Wzięło w nim udział 46 uczniów z 10 szkół podstawowych i gimnazjum powiatu dąbrowskiego. Uczestnicy musieli się zmierzyć z 70 pytaniami testowymi.

Uczennice, które reprezentowały naszą szkołę uplasowały się na następujących miejscach:

  • Magdalena Kowal – klasa VIII – 9 miejsce
  • Joanna Kozaczka – klasa VIII – 10 miejsce
  • Dominika Kusiak – klasa VII – 10 miejsce
  • Adrianna Stanek – klasa VIII – 12 miejsce

Dziewczynom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie się do konkursu i gratulujemy osiągniętych wyników oraz życzymy kolejnych sukcesów.