Lekcja chemii w klasie VIII inaczej!

Dzisiaj na lekcji chemii w klasie VIII powtórzenie i utrwalenie wiadomości miało nietypową formę. Uczniowie losowo zostali podzieleni na trzy grupy. Każdy zespół wytypował swojego lidera, który nadzorował pracę grupy. Liderzy, także w sposób losowy, odebrali od nauczyciela domino chemiczne, poświęcone różnym treściom chemicznym: atom i cząsteczka, kwasy, wodorotlenki, sole. Zadaniem uczniów było jak najszybciej ułożyć prawidłowo domino, tak aby ostatni klocek pasował do pierwszego. Dla niektórych uczniów zadanie okazało się bardzo łatwe i szybko je wykonali. Inni zaś kilka razy musieli rozpoczynać układanie od nowa. Za to, gdy się udało, satysfakcja była ogromna.

Myślę, że uczniom ta forma lekcji bardzo się spodobała i będziemy do niej jeszcze wracać, po to by pokazać, że na lekcji chemii ucząc się, można się również bawić.