Specjalna Debata Międzyszkolna „Patriotyzm ma wiele twarzy”

W poniedziałek 30 września w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się debata specjalna – „Patriotyzm ma wiele twarzy”. Wydarzenie to zrealizowano w ramach historycznego projektu edukacyjnego aplikowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia AKADEMIA SZANS pod hasłem „Pamiętamy”. Projekt jest częścią ogólnopolskiego Programu Wieloletniego Dotacyjnego Niepodległa na lata 2017 – 2022. Spotkanie zostało zorganizowane dla uczniów klas IV-VI. Naszą szkołę reprezentowała grupa uczniów: Julia Kędzior z klasy V, Angelika Kowal, Gabriela Ryczek oraz Piotr Przybyło z klasy VI pod opieką p. Karoliny Krzak i p. Justyny Bociek. Nad przebiegiem i dyscypliną dyskusji czuwał w roli Marszałka p. Sławomir Bator – nauczyciel historii w dąbrowskiej „dwójce”. Wprowadził wszystkich w nastrój i tematykę debaty.

Punktem wyjścia dla dyskusji było wyjaśnienie pojęcia patriotyzmu przez wszystkie grupy. Uczniowie bardzo trafnie potrafili rozpoznać i omówić twarze dzisiejszego patriotyzmu, który jak wywnioskowali, różni się od tego sprzed stu lat. Młodzież bardzo dojrzale wypowiadała się na temat patriotyzmu nie tylko w sensie ogólnym, dotyczącym umiłowania własnego kraju i pracy na rzecz ojczyzny. Podkreślano wielokrotnie patriotyzm lokalny jako działanie na rzecz dobra własnego środowiska i społeczności regionu, w którym mieszkamy, uczymy się i pracujemy. Nasi reprezentanci zostali uhonorowani statuetką oraz dyplomem uznania za odwagę w mówieniu o rzeczach ważnych. Każdy uczestnik otrzymał medal oraz pamiątkowy długopis. Debata, szczególnie o tak bliskim sercu temacie, jakim jest umiłowanie ojczyzny, stanowi zawsze wyzwanie. Dla większości uczniów patriotyzm to ważne słowo. Warto więc częściej dyskutować i przypominać znaczenie takich pojęć jak miłość do ojczyzny, szacunek do Polski, narodu polskiego i innych narodów.