Dzień Edukacji Narodowej

W piątek 11 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.

Część artystyczną przygotowały panie Karolina Krzak oraz Justyna Bociek. Uczniowie klas V i VI zaprezentowali warsztaty zatytułowane „Pracownik oświaty wie wszystko, a jeśli nie wie, potrafi udawać, że tak jest”. Podczas „warsztatów” nauczyciele dowiedzieli się, jakimi metodami należy pracować, aby osiągnąć zamierzone efekty, jakiego słownictwa używać, by być rozumianym przez uczniów.

W dalszej części spotkania odbył się pokaz mody nauczycielskiej. Szkolny hol zamienił się w wybieg, na którym modelki i modele prezentowali stroje, bez których nowoczesny nauczyciel podążający drogą rozwoju zawodowego w burzliwych czasach reformy oświatowej nie może się obejść. Na wybiegu przy dźwiękach znanych przebojów pojawiały się nietuzinkowe i niezwykle pomysłowe stroje dla nauczyciela matematyki, przyrody, geografii, religii, historii, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego, plastyki, bibliotekarza, informatyki, języka angielskiego, języka polskiego. Na zakończenie uczniowie – modele złożyli życzenia wszystkim nauczycielom oraz wręczyli specjalne certyfikaty świadczące o uczestnictwie w warsztatach oraz słodkie upominki. Uroczystość przebiegała w miłej i wesołej atmosferze. Było to prawdziwe święto wszystkich, dla których szkoła jest drugim domem.

Dzień Edukacji Narodowej to dzień podziękowań, życzeń i nagród. Zarówno dyrektor szkoły Bogusław Marek jak i Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski dziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi za dotychczasową pracę wychowawczą i dydaktyczną oraz życzyli dalszych sukcesów w kształtowaniu serc i umysłów młodego pokolenia.

Następnie p. Krzysztof Kaczmarski wręczył Nagrody Burmistrza, które otrzymali p. Justyna Bociek i p. Bogusław Marek. W dalszej części zostały wręczone Nagrody Dyrektora Szkoły, a otrzymali je nauczyciele: p. Barbara Kuta i p. Stanisław Jarmuła. Nagrodę otrzymał również pracownik obsługi p. Piotr Konieczny.

A potem odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a obecny na uroczystości Burmistrz p. Krzysztof Kaczmarski dokonał pasowania uczniów symbolicznym ołówkiem. Dyrektor szkoły p. Bogusław Marek wręczył wszystkim pierwszakom legitymacje szkolne a wychowawca p. Barbara Kuta pamiątkowe dyplomy.

Dzień zakończyła „chwila dla fotoreporterów”.