KOMÓRKOWY ZAWRÓT GŁOWY

W ramach przyrodniczych zajęć rozwijających uczniowie klasy piątej wykonali pieczątki z ziemniaka przedstawiające komórki: roślinną i zwierzęcą. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiadomościami na temat budowy powyższych komórek, ale również umiejętnościami plastycznymi i dużą wyobraźnią przestrzenną. Wszyscy pracowali w wielkim skupieniu i starali się jak najlepiej wykonać daną komórkę. Dziewczynki rzeźbiły w ziemniaku komórkę zwierzęcą, a chłopcy roślinną. Efekty ich pracy były wspaniałe. Klasa piąta utrwalając wiadomości z biologii na temat budowy komórek roślinnej i zwierzęcej świetnie się bawiła, a 45 minut lekcji bardzo szybko im minęło.