Organizacja zakończenia roku szkolnego

Ze względu na „dziwny” czas, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia, nie będzie tradycyjnego zakończenia roku szkolnego.

Msza św. z okazji zakończenia roku szkolnego będzie w czwartek.

W piątek świadectwa będą rozdawać wychowawcy w salach lekcyjnych (z wyjątkiem klasy 8) wg porządku:

– klasa 8 – godz. 8.30 – na sali gimnastycznej
– klasa 1 – godz. 9
– klasa 2 – godz. 9.15 – wejście od strony sali gimnastycznej
– klasa 3 – godz. 9.15 i godz. 9.45
– klasa 4 – godz. 9 i godz. 9.30
– klasa 5 – godz. 10
– klasa 6 – godz. 10 i godz. 10.30 – wejście od strony sali gimnastycznej
– klasa 7 – godz. 9 i godz. 9.30 – wejście od strony sali gimnastycznej

Klasy 3, 4, 6 i 7 są podzielone na części (szczegóły podadzą wychowawcy). Obowiązuje dystans społeczny, maseczki i dezynfekcja rąk.

Rodzice proszeni są o ograniczenie wchodzenia do szkoły. Wyjątkiem są rodzice ósmoklasistów, których zapraszamy na salę gimnastyczną na godz. 8.30.

Obecność na zakończeniu roku nie jest obowiązkowa (całkowicie dobrowolna). Świadectwa nieodebrane 26 czerwca będzie można odbierać w kolejnych dniach po zakończeniu roku szkolnego w sekretariacie szkoły w godz. 812.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistów wydawane będą 31.07.2020 r.