Stypendium szkolne

Wnioski o stypendium szkolne wraz z załącznikami będzie można składać w Centrum Usług Wspólnych (dawny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli) w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Sportowej 4 w dniach 1-15 września 2020roku.

  • Dotyczy to uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.
  • Kryterium dochodowe: 528 zł
  • Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł (dotyczy powyżej 1 ha przelicz.)

Szczegóły, wniosek i załączniki można pobrać poniżej.