Ważne informacje

Od wtorku 8 września wprowadzamy w szkole obowiązek noszenia maseczek (przyłbic) w szkole. Maseczki będzie można ściągnąć po zajęciu miejsc w salach lekcyjnych.

Ponadto skracamy przerwy międzylekcyjne do 5 minut (z wyjątkiem przerwy między 4 i 5 lekcją – będzie to 10 minutowa przerwa).

Dzwonki lekcyjne:

  1.  8.00 – 8.45
  2.  8.50 – 9.35
  3.  9.40 – 10.25
  4.  10.30 – 11.15
  5.  11.25 – 12.10
  6.  12.15 – 13.00
  7.  13.05 – 13.50
  8.  13.55 – 14.40

Godziny zajęć świetlicowych pozostają bez zmian.

Szczegóły w dzienniku elektronicznym.