Wiadomość dla rodziców

 

W dzienniku elektronicznym macie Państwo ważną wiadomość od dyrektora szkoły.