Zapisy do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie informuje, że rozpoczęły się zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2021/2022. Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci urodzone w roku 2014.

Zapisy trwać będą do 19 lutego 2021 r.

Karty zgłoszenia zostaną przekazane do przedszkola, można pobrać również ze strony internetowej szkoły www.spsmegorzow.pl.

Do karty zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, kartę zapisu proszę przekazać dyrektorowi przedszkola.

Uwaga – rodzice dzieci spoza obwodu szkoły (zameldowane poza Smęgorzowem) zobowiązani są do potwierdzenia danych zawartych w karcie zapisu poprzez okazanie aktu urodzenia dziecka w sekretariacie szkoły. Bez potwierdzenia danych, karta zapisu nie będzie przyjęta.

<<< karta zgłoszenia >>>

<<< oświadczenie o miejscu zamieszkania >>>