Zbiórka charytatywna dla ubogich dzieci z Wileńszczyzny

Akcje charytatywne przeprowadzone w naszej szkole odgrywają ważną rolę, bowiem uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucie empatii, kształtują również pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą w takich działaniach.

W lutym br. zaangażowaliśmy się w zorganizowanie pomocy rzeczowej, przeznaczonej dla ubogich dzieci z polskich rodzin, zamieszkujących tereny obecnej Wileńszczyzny. Dołączyliśmy do zorganizowanej na terenie Zakładów Mechanicznych w Tarnowie zbiórki darów. Ofiarowaliśmy zabawki, artykuły szkolne, ubrania i słodycze.

Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie „Odra-Niemen” – Oddział Mazowiecki, przekazuje ono wsparcie polskim rodzinom i kombatantom na Kresach Wschodnich.

Rodzicom i Uczniom naszej szkoły dziękujemy za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy, za bezinteresowną chęć do czynienia dobra, za pomoc i życzliwość.

informacja na stronie Zakładów Mechanicznych

strona akcji RODACY BOHATEROM