Narodowy Dzień Pamięci ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

 

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – państwowe święto, które zostało ustanowione dla upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Niniejsza data nie jest przypadkowa, bowiem 1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, wydano wyrok śmierci na przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego oraz jego współtowarzyszy. Żołnierze wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia antykomunistycznego. Sprzeciwiali się sowietyzacji Polski oraz podporządkowaniu jej ZSRR. Podczas walki z nowym agresorem, musieli zmierzyć się z ogromną propagandą, wymierzoną w nich przez Polskę Ludową, która nazwała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Postawa Żołnierzy Wyklętych miała wpływ na działania społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym. Uczestników ruchu partyzanckiego określa się również mianem „żołnierzy drugiej konspiracji” oraz „Żołnierzy Niezłomnych”. Termin „Żołnierze Wyklęci” powstał w 1993 r. Wtedy po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, która została zorganizowana przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim.

Oto słowa Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”, który ze swoim oddziałem walczył z komunistami do roku 1951 r.: „Pomimo, że straszny wróg wszelkimi metodami stara się nas zniszczyć, my ufni w moc Boską idziemy zawsze naprzód i z każdym krokiem zbliżamy się do chwili zwycięstwa. Koledzy, nie zrażajmy się tym, że giną co dnia najlepsi synowie Ojczyzny. Nic to. Giną za wiarę i Polskę, a z krwią ich wyrośnie Wielka Chrześcijańska Polska…”.

Każdy z bardziej znaczących dowódców oddziałów podziemia antykomunistycznego zapowiadał, że historia odda im słuszność. Naszym zadaniem jest tego dopilnować.

Żołnierze niezłomni – YouTube