Bezpieczeństwo – ważna sprawa!!!

W dniach 10-12 września w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej i na terenie zespołu dworsko-parkowego w Brniu odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży mające na celu przygotowanie do przyszłej pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i służby w szeregach OSP oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach wiejskich.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich z siedzibą w Krakowie, którego członkiem jest Województwo Małopolskie, Powiat Dąbrowski oraz Powiat Proszowicki.

W warsztatach uczestniczyli członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, działającej przy jednostce OSP Smęgorzów: Julia Klich, Oliwia Chmura, Katarzyna Kogut, Paulina Wątroba, Aleksandra Zych, Dominika Szkotak, Anna Kogut, Angelika Kowal, Emilia Bator.

Dziewczyny poznały tajniki służby pożarniczej, elementy pierwszej pomocy oraz procedury wpływające na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dużą atrakcją dla wszystkich uczestników warsztatów były ćwiczenia sprawnościowe na ściance wspinaczkowej oraz zajęcia prowadzone przez grupę ratowniczą z psami. Dzięki temu nasze druhny są w pełni przygotowywane do służby w szeregach straży pożarniczej.