Zapisy do klasy I na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie informuje, że rozpoczęły się zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2022/2023. Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci urodzone w roku 2015.

Zapisy trwać będą do 25 lutego 2022 r.

Karty zapisu zostały przekazane do przedszkola. Kartę zapisu można pobrać również ze strony internetowej szkoły www.spsmegorzow.pl. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, kartę zapisu proszę przekazać dyrektorowi przedszkola.

Uwaga – rodzice dzieci spoza obwodu szkoły (zameldowane poza Smęgorzowem) zobowiązani są do potwierdzenia danych zawartych w kwestionariuszu poprzez okazanie aktu urodzenia dziecka w sekretariacie szkoły.

<<< karta zapisu >>>