Wakacje czas zacząć!

24 czerwca 2022 roku w naszej szkole odbyło się zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym, następnie goście, nauczyciele i uczniowie udali do szkoły, aby wspólnie zakończyć rok szkolny i rozpocząć upragnione wakacje! Pan Dyrektor Bogusław Marek posumował mijający rok szkolny, a następnie głos zabrali zaproszeni goście. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski podziękował Panu Dyrektorowi za wzorowe pełnienie funkcji dyrektora przez minione dziesięć lat. Pan Dyrektor Bogusław Marek za swoją sumienną pracę otrzymał Nagrodę Burmistrza. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz, która również podziękowała gospodarzowi naszej szkoły za owocną współpracę podczas pełnienia funkcji dyrektora placówki. Swoją ogromną wdzięczność za lata wytężonej pracy wyrazili również reprezentanci rodziców oraz nauczycieli i uczniów.

W dalszej części uroczystości Pan Dyrektor wręczył nagrody najzdolniejszym uczniom naszej szkoły. Statuetkę Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie z rąk Pana Burmistrza oraz Dyrektora otrzymała Aleksandra Lekarczyk.

Przedstawiciele absolwentów w ciepłych słowach podziękowali nauczycielom, wychowawcy oraz pracownikom szkoły za trud nauczania i codzienną troskę oraz rodzicom za wsparcie i motywowanie do pracy. Następnie uczniowie klasy trzeciej, w krótkiej części artystycznej, podziękowali swojej ukochanej pani za wspólne odkrywanie świata podczas pierwszego etapu edukacji oraz wprowadzili nas w wakacyjny nastrój. Na koniec uczniowie klasy VII w humorystyczny sposób podsumowali osiągnięcia i liczne talenty naszych absolwentów, wręczając im oryginalne nagrody i upominki. Uroczystość zakończyliśmy obejrzeniem wzruszającej prezentacji przygotowanej przez wychowawcę klasy VIII.

Życzymy udanych wakacji!