Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia

13 października odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia oraz akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tego dnia lekcje trwały nieco krócej, bo wystrojone pierwszaki już od rana krążyły wyczekując obiecanych atrakcji.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości oraz całej społeczności szkolnej. Następnie na ręce pani Dyrektor Elżbiety Kaczochy uczniowie przekazali staropolskie życzenia dla wszystkich nauczycieli, a uczniowie Samorządu Uczniowskiego wręczyli upominki. Kolejno głos zabrała pani Dyrektor, która podziękowała nauczycielom za ogromne zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, za wszelkie działania podejmowane na rzecz doskonalenia placówki. Na koniec złożyła najlepsze życzenia pracownikom, a wyróżniającym Nagrodę Dyrektora Szkoły. Następnie głos zabrała pani Anna Kopeć, która przekazała podziękowania i życzenia od Burmistrza naszej gminy oraz wręczyła pani Annie Kaczówka Nagrodę Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.

W dalszej części klasa pierwsza zaprezentowała program, w którym zawarła wszystkie możliwe elementy artystyczne. Był wesoły taniec w parach, były piosenki o mądrych dzieciach, pierwszaczkach, były wiersze o szkole i patriotyzmie, był także egzamin sprawdzający szkolną wiedzę pierwszaków. Na koniec nastąpiło uroczyste ślubowanie zobowiązujące do sumiennej nauki i przestrzegania zasad obowiązujących w szkole. Wreszcie nastał najważniejszy moment i pani Dyrektor każdemu położyła na ramieniu wielki ołówek, dokonując tym samym pasowania na ucznia pierwszej klasy. Uczniowie odebrali pamiątkowe dyplomy i upominki od wychowawczyni pani Anny Krawczyk, a także wyczekane rogi obfitości. W ten oto sposób do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie zostało przyjęte kolejne 19 osób, zasilając szeregi tej szkoły.

Po części oficjalnej uczniowie klasy szóstej pod opieką pani Karoliny Krzak i pana Grzegorza Kozaki przedstawili program artystyczny. Na szkolnej scenie wystąpili urodzeni handlowcy „wiodących na rynku firm specjalizujących się w produkcji pomocy szkolnych”. Znalazły się tam różowe okulary, które powodują, że nauczyciele widzą i stawiają tylko dobre oceny. Była też przepuszczarka uniwersalna, która filtruje informacje docierające do ucznia, peleryna niewidka dla przemykających po dzwonku, młotki do wbijania wiedzy do głowy i wreszcie hit tego pokazu – dyby szkolne dla wiercących, z certyfikatem UE.

Piękną scenerię na tę uroczystość przygotowali pani Agnieszka Sarnicka oraz pan Stanisław Jarmuła. Punktem kulminacyjnym dekoracji była galeria zatytułowana „Nauczyciele też kiedyś byli uczniami”. Zadaniem uczniów było rozpoznać jak najwięcej nauczycielskich twarzy.

Tak oto minął nam ten uroczysty dzień, pełen atrakcji w szkolnych murach, które są dla nas drugim domem. Pamiętajmy więc „Dobro szkoły – naszym wspólnym dobrem”.