Podsumowanie akcji GÓRA GROSZA 2022/2023

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i we współpracy z biblioteką szkolną nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza – XXIII edycja”. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym.

Łącznie zebraliśmy 16,5 kg monet o łącznej wartości 210,56 zł. Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie. Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie.