Świetlica szkolna

Od 5 września będą organizowane zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I-IV. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których obydwoje rodzice pracują.

Opieką będą objęte przed lekcjami od godz. 7 oraz po zakończeniu swoich lekcji (zajęć) do godz. 15.30.

Zainteresowani rodzice proszeni są o pobranie kart zgłoszenia z sekretariatu lub z dziennika elektronicznego (załącznik do wiadomości) lub ze strony internetowej naszej szkoły.

Wypełnione karty prosimy składać w sekretariacie szkoły (do wtorku 5 września).

UWAGA! Złożenie karty nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na zajęcia.

karta_zgloszenia_2023_2024