Zapisy do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie informuje, że rozpoczęły się zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2024/2025. Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci urodzone w roku 2017.

Zapisy trwać będą do 21 lutego 2024 r.

Uwaga – rodzice dzieci spoza obwodu szkoły (zameldowanych poza Smęgorzowem) zobowiązani są do potwierdzenia danych zawartych w karcie zapisu poprzez okazanie w sekretariacie szkoły aktu urodzenia dziecka. 

Karty zapisu zostały przekazane do Przedszkola w Smęgorzowie, można je również otrzymać w sekretariacie naszej szkoły.

UCHWAŁA NR XXVII/371/17 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Dąbrowa Tarnowska jest organem prowadzącym.