„Małopolski program wspierania uczniów” – nabór wniosków stypendialnych

Rozpoczęła się pierwsza edycja nowego programu wsparcia stypendialnego realizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego pn. „Małopolski program wspierania uczniów” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Adresatami programu są uczniowie zdolni znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Celem udzielenia wsparcia stypendialnego w przedmiotowym projekcie w bieżącym roku szkolnym jest:

  • Wzmocnienie potencjału uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w zakresie przedmiotów obowiązkowych, dla których została określona podstawa programowa kształcenia ogólnego.
  • Niwelowanie powstałych w tym zakresie barier.
  • Zachęcanie uczniów do podnoszenia wyników edukacyjnych.
  • Mobilizowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w konkursach i olimpiadach związanych z przedmiotami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Ze wsparcia jakie daje „Małopolski program wspierania uczniów” mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych (począwszy od klasy drugiej) oraz ponadpodstawowych (wszystkich typów) pobierający naukę na terenie Województwa Małopolskiego.

Szczegóły na stronie:

https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolski-program-wspierania-uczniow/20232023