„Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie…”

W naszej parafii w dniach od 20 do 22 maja br. odbyły się szkolne rekolekcje – renowacja misji parafialnych sprzed dwóch lat. Nauki rekolekcyjne w kościele prowadzili Ojcowie Jezuici o. Longin Płachta i o. Józef Klemenz, którzy w atrakcyjny sposób przedstawili chrześcijańską drogę, która prowadzi do spotkania z Bogiem. Ich konferencje poszerzyły naszą wiedzę religią i pogłębiły miłość do Jezusa.

W programie rekolekcji znalazła się również okazja do spowiedzi. Spotkania z Panem Bogiem ubogacił wspólny śpiew prowadzony przez Grupę Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej pod przewodnictwem s. Magdaleny Rybak. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele. Ten czas pomógł dzieciom i młodzieży pogłębić osobistą relację z Bogiem oraz drugim człowiekiem.

Niech ten czas rekolekcji wyda dobre owoce przemiany życia.