„Dbamy o bezpieczeństwo w szkole i poza nią”

27 maja 2024 roku w naszej szkole Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowała kampanię edukacyjną pn. „Dbamy o bezpieczeństwo w szkole i poza nią”. Skierowana była zarówno do uczniów jak i nauczycieli.

Wydarzenie to miało na celu popularyzację problematyki bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego oraz profilaktyki zagrożeń. W związku z tym wydarzeniem w murach naszej szkoły gościliśmy:

  • Lesława Wieczorka – Starostę Powiatu Dąbrowskiego, a zarazem przewodniczącego Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  • Krzysztofa Kaczmarskiego – Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej,
  • mł. bryg. Marka Batora – Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • mł. bryg. Daniela Misiaszka – Zastępcę Komendanta PSP w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • kom. Jacka Wójcika – Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z funkcjonariuszami policji: mł. asp. Filipem Srebro, asp. Pawłem Stankiewiczem, sierż. sztab. Sławomirem Kwiekiem,
  • Sylwię Ziemian – Inspektora w Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • Pawła Mrówkę – ratownika medycznego,
  • Pawła Drożdża – eksperta z zakresu ruchu drogowego,
  • Daniela Batora – naczelnika OSP Smęgorzów,
  • Bogusławę Bator – sołtysa wsi Smęgorzów.

Prelegenci, którymi byli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Smęgorzowie, przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz właściciel Ośrodka Nauki Jazdy „JEDYNKA” w Dąbrowie Tarnowskiej, omówili szczegółowo zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

Poprzez połączenie nauki i zabawy nasi uczniowie zdobyli wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się na drodze oraz prowadzenia działań prewencyjnych. Dzieci dowiedziały się, jak należy udzielać pierwszej pomocy, a także mogły poćwiczyć na fantomie. Dodatkową atrakcją było obejrzenie wnętrza karetki pogotowia. Na koniec spotkania wszyscy otrzymali drobne upominki – materiały edukacyjne oraz odblaskowe gadżety.

Dziękujemy za wspaniałe i wartościowe spotkanie!