mLegitymacja

 

Obszerne informacje o aplikacji mObywatel:

https://info.mobywatel.gov.pl/

Nasza Szkoła już kilka lat temu podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji i przystąpiła do projektu mLegitymacja. Na wniosek rodziców ucznia, Szkoła może wydać elektroniczną wersję tradycyjnej, papierowej legitymacji.

Aby uzyskać dostęp do mLegitymacji należy spełnić warunki:

– rodzic musi złożyć wniosek o wydanie mLegitymacji dla swojego dziecka
– do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne lub przesłać skan zdjęcia (poprzez dziennik elektroniczny lub na adres e-mail sekretariat@spsmegorzow.pl)
– uczeń musi posiadać dostęp do Internetu w swoim telefonie

mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w jej papierowej wersji.

mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.

Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.

<<< wniosek o wydanie mLegitymacji >>>

<<< instrukcja instalacji na telefonie >>>

…krótka ściąga dla tych co nie lubią czytać…

1. pobrać apkę mObywatel
2. wybrać PLUS i Legitymacja Szkolna
3. Zeskanować kod QR