Stypendium szkolne

W sekretariacie szkoły można otrzymać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Można je również pobrać ze szkolnej strony internetowej.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie o wynagrodzeniu  za miesiąc sierpień 2016 (netto);
  • osoby zarejestrowane w PUP w Dąbrowie Tarnowskiej – zaświadczenie za miesiąc sierpień 2016;
  • rolnicy – nakaz płatniczy za 2016 i potwierdzenie ostatniej opłaconej składki KRUS;
  • decyzję o przyznaniu świadczeń rodzinnych;
  • osoby niepracujące zawodowo ani dorywczo – oświadczenie (do pobrania w sekretariacie i na www).

Dochód z gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha przelicz.) – 288 zł.

Dochód miesięczny netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514 zł.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy Sportowej 4 do dnia 15 września 2016 roku.

wniosek >>>

oświadczenie >>>