Kontakt

Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Smęgorzowie

Smęgorzów 330
33 – 202 Smęgorzów

tel. 14 642 15 21

e-mail: spsmegorzow@wp.pl

www: spsmegorzow.pl

www archiwalna: spsmegorzow.xon.pl

facebook:

https://www.facebook.com/pages/Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Sm%C4%99gorzowie/405653039517575