Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej – 14 października – w tym roku miał w naszej szkole inny charakter niż zwykle. Ze względu na planowaną uroczystość nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru, główne obchody tego szczególnego dnia odbyły się w kościele parafialnym.

roczystą mszę św. odprawił nasz katecheta, zarazem proboszcz parafii Smęgorzów, ks. Bogdan Więcek. W jej oprawę włączyła się cała społeczność szkolna – uczniowie, rodzice, nauczyciele. Siostry szarytki przygotowały oprawę muzyczną.

We mszy udział wzięli również emerytowani nauczyciele naszej szkoły.

Po mszy delegacja uczniów i nauczycieli udała się na cmentarz, gdzie na grobach zmarłych nauczycieli złożyła symboliczne wiązanki i zapaliła znicze – symbol pamięci.

RYS HISTORYCZNY

Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982, na mocy ustawy – Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.

Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie, dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 r. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli. Konferencja została zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela, obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. W 1982 r. Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastępuje Karta Nauczyciela zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty (…).

Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się dla niej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach.

Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na świecie m.in.:

 • Albania – 7 marca (upamiętniający powstanie 1. szkoły świeckiej 7 marca 1887 r. w Korczy),
 • Argentyna – 11 września (związany ze śmiercią Domingo Faustino Sarmiento),
 • Brazylia – 15 października,
 • Chiny – 10 września,
 • Czechy – 28 marca,
 • Hiszpania – 27 listopada,
 • Indie – 5 września (w dniu urodzin Sarvepalli Radhakrishnan),
 • Malezja – 16 maja,
 • Meksyk – 15 maja,
 • Rosja – 5 października,
 • Tajwan – 28 września (w dniu urodzin Konfucjusza)[8],
 • Turcja – 24 listopada,
 • Ukraina – pierwsza niedziela października.

W jednych państwach ma on charakter oficjalny, w innych zwyczajowy. Dzień ten, podobnie jak w Polsce, związany jest z lokalnymi wydarzeniami.

Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Edukacji_Narodowej