Włączamy moduł SZCZĘŚLIWY NUMEREK

Na prośbę Samorządu Uczniowskiego włączamy moduł SZCZĘŚLIWY NUMEREK.

SZCZĘŚLIWY NUMEREK to losowany każdego dnia (po godz. 18) numer z dziennika, a uczeń z danym numerem będzie w kolejnym dniu zwolniony z odpowiedzi ustnej.

Moduł ten umożliwia losowanie szczęśliwego numerka dla całej szkoły. System automatycznie sprawdza jaki jest maksymalny numer w szkole, tak aby szczęśliwy numerek został wylosowany z pożądanego zakresu. W momencie wylosowania szczęśliwego numerka wyświetlona zostaje odpowiednia informacja na koncie Ucznia oraz Rodziców, dzięki czemu wiadomo jaki numer został wylosowany na kolejny dzień.