Małopolski Konkurs Matematyczny – etap szkolny

„W pewnej klasie wczoraj było 11 razy więcej uczniów obecnych niż nieobecnych. Dzisiaj przyszło o 5 uczniów mniej i teraz nieobecni stanowią  obecnych. Ilu uczniów liczy ta klasa?”

Jest 24 listopada 2017 r., czwarty piątek miesiąca i my prawie jak owa klasa. Ale wszyscy byli obecni. To 90 minut sam na sam z ciekawymi  zadaniami. Wtedy to uczniowie naszej szkoły wzięli udział w etapie szkolnym Małopolskiego Konkursu Matematycznego. Przystąpiło do niego dziesięcioro uczniów klasy VII, pięcioro klasy VI i jedna uczennica klasy V. Przygotowania odbywały się na kółku matematycznym pod opieką p. Stanisława Jarmuły.

W zestawie znajduje się 19 zadań, w tym 6 zadań za 1 punkt, 8 zadań za 2 punkty, 2 zadania za 3 punkty oraz 3 zadania za 4 punkty. Uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Arkusz zawiera 12 zadań jednokrotnego wyboru (uczeń wybiera jedną poprawną spośród czterech odpowiedzi), 2 zadania prawda/fałsz i 3 zadania z luką (w zadaniach nr 17, 18, 19 uczeń wpisuje liczbową odpowiedź).

Prace uczniów, którzy otrzymali co najmniej 55% punktów, przekazane zostaną do Komisji Rejonowej konkursu.

Życzymy sukcesów 🙂