„Bezpiecznie żyć – sobą być”

W ramach zadania publicznego „Bezpiecznie żyć – sobą być” realizowanego przez Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów w naszej szkole odbyło się szereg warsztatów, zajęć, spotkań i konkursów dotyczących bezpieczeństwa, agresji i przemocy w szkole, profilaktyki uzależnień, pomocy w nagłych wypadkach.

P. Agnieszka Rustowicz przeprowadziła w klasie piątej warsztaty „Jak radzić sobie z agresją?”. Głównym celem zajęć było zapoznanie uczniów na czym polega profilaktyka zachowań agresywnych, co jest ich istotą, jak radzić sobie z emocjami i jak budować zaufanie, otwartość w grupie oraz integrację zespołu klasowego.

Zajęcia dotyczące udzielania pomocy w nagłych wypadkach odbyły się w klasie VI i III pod czujnym okiem przeszkolonych nauczycieli p. Anny Kaczówki i p. Ireny Golonki.

P. Alicja Bańbor przeprowadziła zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień: w klasach I-III „Nie pal przy mnie proszę”, w klasie IV „Nie dopalam się”, a w klasie V „Tylko słabi gracze biorą dopalacze”.

Ogłosiła również konkurs plastyczny na plakat o tematyce antynikotynowej dla klas I- III oraz antyalkoholowej, antydopalaczowej i antynarkotykowej dla klas IV- VII.

Wyniki konkursu plastycznego przedstawiają się następująco:

I miejsce – Michał Kaczocha, Jakub Rzeźnik, Amelia Dynak, Emilia Kowal, Agata Garstka;

II miejsce – Magdalena Matuła, Patrycja Taraska, Aleksandra Lekarczyk, Angelika Kowal, Martyna Pikul, Izabela Chmura, Karolina Ryczek, Wiktoria Dzięgiel;

III miejsce – Zuzanna Lekarczyk, Maksymilian Światłowski, Mateusz Tabor, Patryk Chmura, Julia Kędzior, Oliwia Kardaś;

Wyróżnienia – Eryk Kaczocha, Julia Pyzik, Daniel Rzepka, Maja Rachwał, Filip Ryczek, Mateusz Łucek, Anna Siembab, Tomasz Siembab, Szymon Kogut, Aleksandra Kogut, Milena Ciećko, Gabriela Zięba, Sylwester Dzięgiel, Julia Klich, Martyna Noga, .Patryk Jemróg, Magdalena Obara, Sebastian Ciećko, Bartosz Kogut, Krzysztof Panek, Kacper Kowal, Kasia Kogut, Oliwia Chmura, Patryk Kaczocha, Kacper Kupiec, Julia Garstka, Julia Żołądź, Aleksandra Zych, Anna Kogut, Weronika Ryczek, Gabriela Ryczek, Magdalena Ryczek, Łukasz Ryczek, Marcin Wąż, Jakub Szwajkosz, Kamil Płaneta, Jakub Płaneta.

Rezultatem działań jest kształcenie u dzieci świadomości zagrożeń, jakie mogą je spotkać, umiejętności czynnego przeciwstawiania się złu i udzielania pomocy osobie potrzebującej.

Finałowe spotkanie odbyło się 6 grudnia, na którym podsumowano zajęcia w formie konkursów, zabaw oraz wręczono wszystkim zaangażowanym uczestnikom nagrody i dyplomy.